Madden

Madden อื่นๆ

เทคนิคการเล่น QB ใน Madden 23

ตอนนี้ Madden 23ได้ออกสำหรับทั้งชุมชนและแฟน ๆ ทุกคนกำลังเข้าสู่การแข่งขันฟุตบอลเสมือนจริงอีกปีหนึ่ง ในขณะที่ฐานผู้เล่นส่วนใหญ่กลับมาเป็นทหารผ่านศึก ข่าวเกมใหม่ แต่ก็มีผู้เล่นจำนวนมากที่ไม่เคยเล่นเกมMadden มาก่อนหรือกลับมาหลังจากหายไปนาน หากคุณอยู่ในแคมป์นี้หรือจำการควบคุมบางอย่างไม่ได้ คุณจะต้องเรียนรู้วิธีใช้งานกลไกพื้นฐานแต่สำคัญในMadden 23 กลไกดังกล่าวที่ผู้เล่นทุกคน จำเป็นต้องรู้ การปกป้อง QB…