CD Projekt Red

CD Projekt Red อื่นๆ

หุ้น CD Projekt Red ร่วงมากกว่า 75% 

CD Projekt Red คือบริษัทเกมยักษ์ใหญ่ในประเทศโปแลนด์ และเป็นผู้พัฒนาของเกม Cyber Punk 2077 สูญเสียเงินไปกว่า 10 พันล้านซวอตือโปแลนด์ จากการที่ราคาหุ้นตกมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ในช่วงเดือนธันวาคมปี 2020 คือการที่มูลค่าของบริษัทลดลงเช่นนี้ทำให้ … Read more