PUBG MOBILE

PUBG MOBILE เกมมือถือ

เทคนิคการ ซุ่มยิงศัตรูระยะไกล ในเกมส์ PUBG MOBILE

         การ ซุ่มยิงศัตรูระยะไกล นั้น บางครั้งอาจเป็นไปได้ยากถ้าหากคุณไม่มีอุปกรณ์ ที่พร้อมในการซุ่มยิง การซุ่มยิงงศัตรูระยะไกลนั้น ต้องมีความพร้อมในเรื่องของปืนเช่น สไนเปอร์Kar98 สไนเปอร์M24 สไนเปอร์AWM หรือสไนเปอร์ตระกูลอื่น ๆ ซึ่งสำคัญต่อการซุ่มยิงศัตรูระยะไกลมาก และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ scope…