การจัดเวลาเล่นเกม

เกม อื่นๆ

4 ข้อ จัดแบ่งเวลาเล่น เกม ไม่เสียการเสียงาน

“เกม” เป็นหนึ่งในกิจกรรมรายวันของหลาย ๆ คนและเด็กในสมัยใหม่มักจะนิยมเล่นเกมกัน การเล่นเกม ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแปลกอะไร เพราะในทางการศึกษา คุณครูหลายท่านก็ได้นำเกมมาเป็นส่วนหนึ่งในการสอนเช่นกัน เพื่อพัฒนาทักษะที่นักเรียนควรทราบ แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนออนไลน์ การจัดแบ่งเวลาเล่นเกม เป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้เลย เพราะการเรียนในลักษณะนี้ นักเรียนต้องมีการควบคุมตนเองระดับหนึ่งและหลายคนมองว่ายาก ดังนั้นมักจะหันไปเล่นเกมแทน ซึ่งในบทความนี้หัวข้อถัดไปจะมาชี้นำการแบ่งเวลาเล่นเกมกัน…