การเล่น เกม มีผลดีต่อสมองอย่างไร

เกม

ถ้าหากจะพูดถึงการเล่น เกม ก็ถือว่ามันมีมานานหลายยุคหลายสมัย และมักจะเป็นผู้ร้ายเสมอเมื่อพูดถึงการเล่นเกมโดยเฉพาะในยุคสมัยก่อน ที่การเล่นเกมนั้นดูเป็นเรื่องที่ผิดมหันต์สำหรับเด็ก ข่าวเกมใหม่ เพราะว่ามีผลเสียต่อการเรียน เด็กบางคนนั้นเลือกที่จะเล่นเกมโดยที่ไม่สนใจการเรียน

เกม

สุดท้ายแล้วก็ทำให้การเรียนนั้นไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ในอดีตที่เกิดขึ้น แต่ในปัจจุบันถือได้ว่าการเล่นเกมนั้นกลายเป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับมากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งส่งผลทำให้ได้มีการวิจัยต่างๆออกมามากมายว่าการเล่นเกมนั้นมันมีผลดีหรือไม่ โดยเฉพาะมันมีผลดีต่อสมองอย่างไร 

การวิจัยบอกชัดเจนว่าการเล่น เกม มีผลดีต่อสมอง

การวิจัยระบุว่าการเล่นเกมมีผลดีต่อสมอง สำหรับการวิจัยนั้นก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับคนที่เล่นเกม ซึ่งพิสูจน์ออกมาได้ว่าวันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นจริง โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของคนที่เล่นเกมนั้นก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการตัดสินใจ การเรียนรู้ที่รวดเร็วขึ้น ซึ่งมันมีหลักฐานอย่างชัดเจนนั่นก็คือผลของการเอ็กซเรย์สแกนสมองของคนที่เล่นเกมและคนทั่วไป

โดยเกิดการเปรียบเทียบและเห็นผลอย่างชัดเจนว่าถ้าหากว่าคนที่เล่นเกมนั้นกับคนทั่วไปว่ามีความแตกต่างกัน คนเล่นเกมจะมีสมองดีและการตัดสินใจที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่สิ่งที่จำเป็นมากสำหรับการเล่นเกมใช่ว่ามันจะเล่นเกมอะไรก็ได้ ซึ่งการเล่นเกมนั้นจะต้องเป็นเกมที่ถูกสร้างมาที่ช่วยทำให้เกิดการพัฒนาหรือเป็นเกมที่เป็นประเภทที่ดีนั่นเอง

 

เกม

เพราะว่าถ้าเล่นเกมที่มีคุณภาพดี มันจะช่วยทำให้สมองนั้นมีการจดจำที่ดีขึ้น การใช้ความคิดการวิเคราะห์สิ่งต่างๆรวมไปถึงมีการวางแผน การตัดสินใจ ซึ่งมีผลดีต่อการใช้ชีวิตอีกด้วย ซึ่งก็ทำให้มีข้อสรุปออกมาได้ว่าการเล่นเกมนั้นมันจะมีผลดีต่อสมองอย่างแน่นอน ซึ่งการเล่นเกมนั้นก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ในปัจจุบันนั้นดูจะเป็นเรื่องที่ได้รับกระแสความนิยมสูงมากๆ นอกจากข้อพิสูจน์ในเรื่องของสิ่งที่ดีต่อสมองแล้ว มันก็ยังมีผลดีต่ออาชีพการทำเงินด้วย