August 2020

Far Cry New Dawn เกมPC

รีวิวเกมออนไลน์ Far Cry New Dawn เกมยิงปืนสีสันสดใส

เกมยิงปืนเนื้อเรื่องของเกม Far Cry New Dawn เกมออนไลน์ จะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์นิวแคลียร์ถล่มเพื่อทำลายล้างเมือง Hopee Coounty ของประเทศสหรัฐอเมริกา แล้วเวลาได้ล่วงเลยมาถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปีแล้ว เมื่อสารเริ่มจางลง  ประชาชนที่หลบซ่อนอยู่ใต้ดินก็เริ่มที่จะออกมาเพื่อใช้ชีวิตต่อไปแต่ก็นะเพราะว่าไม่มีกฎหมายไม่มีใครปกครอง ก็ต้องมีคนไม่ดีเกิดขึ้นมาบ้างเมื่อได้เกิดสองสาวอย่าง…